Changes to NRW Timber Long Term contracts

4 April 2017

NRW logo

NRW will be making changes to its Timber Sales Plan for 2017/18 following the early closure of some Long Term Contracts.  These contracts will be wound down in ways that minimize the impact on the supply chain.  The earlier ending of the Long Term Contracts means that more volume will be offered to the open market during the course of the year in accordance with NRW’s current Timber Marketing Plan.  The revised Sales Plan will be shared with customers shortly.

Bydd CNC yn gwneud newidiadau i’w Gynllun Gwerthu Pren ar gyfer 2017/18 ar ôl i rai Cytundebau Tymor Hir ddod i ben yn gynnar. Bydd y cytundebau hyn yn dirwyn i ben mewn ffyrdd a fydd yn effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar y gadwyn gyflenwi. Mae’r ffaith fod y Cytundebau Tymor Hir yn dod i ben ynghynt yn golygu y bydd rhagor o waith yn cael ei gynnig i’r farchnad agored yn ystod y flwyddyn yn unol â Chynllun Marchnata Pren cyfredol CNC.  Bydd y Cynllun Gwerthu diwygiedig yn cael ei rannu â chwsmeriaid yn fuan.